HAMAG BICRO zajmovi – mjere za pomoć u novonastaloj kriznoj situaciji

Pandemija koronavirusa uzrokovala je smanjenje poslovnih aktivnosti, pa tako i prihoda za brojne poduzetnike i obrtnike. U cilju “prve pomoći” svima čije je poslovanje ugroženo HAMAG-BICRO provodi osam konkretnih mjera za ublažavanje posljedica ove krize. HAMAG BICRO provodi mjere pomoći u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom poljoprivrede.

Mjere se odnose na postojeće korisnike HAMAG BICRO financijskih instrumenata, uključujući moratorij na sve ESIF zajmove, kao i na buduće korisnike, uz posebnu novu liniju za novonastalu kriznu situaciju – program kredita za obrtna sredstva COVID-19 krediti/zajmovi

Novonastaloj kriznoj situaciji Intermedia Projekt prilagođava cijene i dinamiku naplate te je cijena izrade prijavne dokumentacije za kredite za obrtna sredstva COVID-192/3 niža, a plaćanje cjelokupne naknade se odgađa  do odobrenja kredita. 

Također, uslijed novonastale krizne situacije,u periodu od 23. 03. do 23. 04. 2020. godine, uz mogućnost produljenja, za sve ostale HAMAG BICRO kredite i druge usluge odobravamo popust od 25% i odgodu plaćanja većeg dijela (2/3) naknade nakon odobrenja kredita.Radi poštivanja mjera zaštite zdravlja sva komunikacija i dostava dokumentacije obavlja se putem e-maila, mobitela i drugih komunikacijskih kanala na daljinu.

U nastavku sve nove HAMAG BICRO mjere za mikro, male i srednje poduzetnike uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom:

Od 23.3. 2020.godine Intermedia Projekt odobrava popust od 25% te odgodu plaćanja naknade.

  1. Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo. Navedene mjere utječu na očuvanje likvidnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika osiguravajući im stabilnost i kontinuitet poslovanja.
  2. Povećanje alokacije za financijski instrument ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima (1.000-25.000 EUR; poček 12 mjeseci; smanjenje kamata na 0,5 % – 0,75 % – 1,0 %, ovisno o indeksu razvijenosti).
  3. Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi, sa 30 % udjelom obrtnih sredstava, na 0,1 %-0,25 %-0,5 %.
  4. Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65 % na 80 % glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 financijskih institucija.
  5. Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 krediti/zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.
  6. Uspostavljanjem novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva osigurava se dodatna likvidnost subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu.
  7. Kontra garancije za 50 % glavnice ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva za sektor turizma slijedom koje se značajno smanjuju uobičajeni instrumenti osiguranja te se osigurava povoljnija kamatna stopa 0,5 % – 1,0 % što ubrzava cjelokupni proces same obrade.
  8. Program ruralnog razvoja – Uspostava mjere B – Pojedinačna jamstva do 80 % glavnice kredita za kredite za obrtna sredstva (iznos jamstva do 1.000.000 EUR) koji se provodi putem 16 financijskih institucija.

Više o posebnom programu HAMAG BICRO kredita za obrtna sredstva „COVID-19 krediti/zajmovi“.