Natječaj za podmjeru 6.1. LAG Vallis Colapis

Status natječaja: Zatvoren

LAG  Vallis Colapis raspisala je natječaj za bespovratne potpore mladim poljoprivrednicima – LAG Mjera 1.1. TO 1.1.2. (Mjera 6 Podmjera 6.1. TO 6.11.  Programa ruralnog razvoja RH).  Ukupan iznos raspoloživih sredstava  je 1.111.875,00 kuna, a iznos bespovratne potpore po projektu je 370.625,00  kuna (50.000 eura), za korisnike kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje, odnosno 148.250,00 kuna (20.000 eura) za ostale korisnike mlade poljoprivrednike.  Intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su mladi poljoprivrednici, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000  do 49.999 eura, s područja LAG obuhvata i to:  gradova Duge Rese, Karlovca i Ozlja, te općina Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko, Ribnik, Žakanje, Žumberak  Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

Pogledajte i druge LAG Natječaje.

Prihvatljive aktivnosti:

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda  osim proizvoda ribarstva
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta do 14.825,00 kuna za potpore od 50.000 eura odnosno 5.930,00 kuna za potpore od 20.000 eura

Natječaj za podmjeru 6.1. ove godine neće se raspisivati na nacionalnoj razini  te su LAG natječaji jedina prilika za iskorištavanje ove atraktivne potpore.

Rok za podnošenje prijava: Prijave se mogu podnositi  do 24.02.2020. godine.  Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Podmjera 6.1. za mlade poljoprivrednike jedna je od najpopularnijih  podmjera Programa ruralnog razvoja.  Zbog iskorištenosti sredstava natječaji za ovu podmjeru  ove godine neće se raspisivati na nacionalnoj razini, te su LAG natječaji jedina prilika za iskorištavanje ove atraktivne potpore za mlade poljoprivrednike.