Uskoro kreće energetska obnova obiteljskih kuća

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je 16.01.2020. da u proljeće kreće  dugo očekivani Natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Nacrt  Programa trenutno je na javnom savjetovanju pa Ministarstvo  poziva sve zainteresirane građane da se uključe u raspravu svojim prijedlozima.

Prema predloženom Nacrtu  Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine, Natječaj će se odnositi na postojeće obiteljske kuće, bez obzira na godinu izgradnje, uz uvjet je su zakonito izgrađene odnosno legalne. Mogućnost prijave ovisiti će i o energetskom razredu zgrade.

Na Natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća, najavljen za proljeće 2020., moći će se prijaviti

 1. obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske energetskog razreda D ili niže
 2. obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

 • ima najviše tri stambene jedinice
 • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Za financiranje provedbe ovog Programa u financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguran je ukupan iznos od 142 milijuna kuna.

Ministarstvo je odlučilo ovu  mjeru provoditi sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti RH, jer je procijenjeno da  bi prijavljivanje za EU sredstva za fizičke osobe bilo prekomplicirano i preskupo.

Prema prijedlogu Programa, energetska obnova obiteljskih kuća provodit će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako bi se građanima olakšao sam postupak prijave za dobivanje sredstava. Naime,  na stranicama Ministarstva se navodi kako bi prijavljivanje za EU sredstva za fizičke bi osobe bilo prekomplicirano i preskupo pa je odlučeno ovu poticajnu mjeru provoditi sufinanciranjem Fonda izvanproračunskim sredstvima koja su namjenska za podizanje energetske učinkovitosti.

Programom se predviđa poticanje sljedećih aktivnosti:

 • povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora
  • energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu);
 • zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom ;
 • cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:
 • sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima;
  sustavi na drvnu sječku/pelete;
 • dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;
  fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Predviđena stopa sufinanciranja je 60%, u okviru maksimalno dopuštenih iznosa, koji će biti definirani Natječajem. Također, detaljniji tehnički uvjeti propisat će se u samom tekstu Natječaja – Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Detaljan sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu na poziv bit će također propisan u samom tekstu javnog poziva dok obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključuje:

 • Izvješće o energetskom pregledu
 • energetski certifikat
 • detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu.

Navedenim dokumentima potvrđuje se zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu;

U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja;
 • Dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine – vrste ovih dokaza detaljno se raspisuju u javnom pozivu.