Natječaj za male poljoprivrednike LAG Frankopan

Status Natječaja: Zatvoren

LAG  Frankopan objavio je Natječaj za potpore malim poljoprivrednim gospodarstvima – tip operacije 1.1.4. , (Podmjera 6.3. TO 6.3.1.  Programa ruralnog razvoja RH). Ukupan iznos raspoloživih sredstava  je 1.004.332,50  kuna, a iznos bespovratne potpore po projektu je   111.592,50 kuna (15.000 eura), za 100% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000  do 7.999 eura, s područja LAG obuhvata i to: Općine: Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko, Tounj te gradovi: Ogulin, Slunj, Otočac   Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Pogledajte i druge LAG Natječaje.

Prihvatljive aktivnosti:

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga.

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda  osim proizvoda ribarstva
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta do 3.800,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava: Prijave se mogu podnositi  do 28.02.2020. godine.  Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Natječaj za podmjeru 6.3.  ove godine neće se raspisivati na nacionalnoj razini  te su LAG natječaji jedina prilika za iskorištavanje ove atraktivne potpore.

Podmjera 6.3. najpopularnija je podmjera Programa ruralnog razvoja na koju se do sada javio najveći broj kandidata. Zbog iskorištenosti sredstava natječaji za ovu podmjeru  ove godine neće se raspisivati na nacionalnoj razini, te su LAG natječaji jedina prilika za iskorištavanje ove atraktivne potpore.