Javni poziv Provjera inovativnog koncepta POC 8 – Bespovratne potpore za istraživačko-razvojne projekte

Status Natječaja: Zatvoren

Otvoren od 25. travnja 2019. do 2. rujna 2019.  

Prepoznajući potrebu za podršku inovacijama od najranijih faza, pokrenut je Program provjere inovativnog koncepta kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta.

Provjera inovativnog koncepta potrebna je kako bi se pružili dokazi da su novi proces ili tehnologija ostvarivi i da potencijalno mogu imati komercijalnu primjenu. Za nova poduzeća koja traže ulagače, uspješna provjera inovativnog koncepta će dati potencijalnim ulagačima sigurnost da je prototip ili proces daljnjeg razvoja tehnički izvediv, na taj način pomažući poduzeću u privlačenju klijenata i ulagača.

Projektne prijave zaprimat će se od 25. travnja 2019. do 2. rujna 2019.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • Fizičke osobe
 • MSP
https://pixabay.com/photos

Prihvatljivi projekti

Projekt mora biti postavljen tako da mu je u fokusu PoC tj. provjera ili dokazivanje inovativnog koncepta ili ideje za koju se ne zna i nema dokaza da li uopće funkcionira. Programom se financiraju projekti s aktivnostima koje odgovaraju razini tehnološke spremnosti TRL 3-4 .

Projekt mora imati tehnološki rizik, tj. ne zna se da li se ideja/predloženo rješenje može izraditi i kao takvo funkcionirati, tek će se kroz PoC dobiti taj odgovor.

Projekti se provode u trajanju do najviše 12 mjeseci.

Razlika između PoC projekata i projekata koji su “razvoj”

PoC projekti imaju tehnološki rizik te je potrebna provjra inovativnog koncepta.

Projekti  koji su “razvoj”  a koji nemaju tehnološki rizik evidentno je da predložena tehnologija već funkcionira i nema se što dokazivati kroz PoC tj. faza demonstracija koncepta je već odrađena ili je evidentno iz stanja tehnike da je koncept izvediv te takvi projekti nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Osnovne prihvatljive projektne aktivnosti:

 1. Izrada prototipa
 2. Demonstracija tehničke izvedivosti
 3. Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Dodatne prihvatljive projektne aktivnosti:

 • Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study)
 • Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)

Prihvatljivi troškovi

 1. Troškovi osoblja (bruto II plaća)
 2. Troškovi vanjskih usluga i konzultanata
 3. Troškovi amortizacije opreme
 4. Troškovi materijala i sitnog inventara
 5. Ostalo (administrativni i nepredvidivi troškovi)

sve sukladno uvjetima Poziva

Iznosi i inteznizet bespovratnih potpora

Temeljem ovog Poziva raspoloživa su ukupna financijska sredstva u  iznosu od 21.968.750,00 kuna,    osigurana su iz Proračuna Republike Hrvatske, posredstvom Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i provođeno od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO.

Najmanji iznos bespovratne potpore:  100.000 kn

Najveći iznos bespovratne potpore: 500.000 kn

Intenzitet potpore:

 • Mikro i mala poduzeća: do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova
 • Srednja poduzeća:  do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih

Rokovi i način prijave:

Projektne prijave zaprimat će se od 25. travnja 2019. do 2. rujna 2019. u 23:59:59 sati. Prijava se podnosi na način, da se zajedno sa popratnom dokumentacijom, pošalje na jednu od e-mail adresa prepoznatog centra.