Objavljeni natječaji Sustav poduzetničkih zona

Status: Zatvoren

Objavljeni su natječaji za bespovratna sredstva  Sustav poduzetničkih zona za UA Split KK.03.1.2.10 i  za UA Rijeka KK.03.1.2.23 ITU.

Svrha natječaja za urbanu aglomeraciju (UA) Rijeka je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti  i fizičke poduzetničke infrastrukture na području UA Rijeka, kroz ulaganje u postojeće i nove poduzetničke zone te privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području UA Rijeka.

Svrha poziva za urbanu aglomeraciju Split je razvoj kapaciteta Potpornih poduzetničkih institucija radi unapređenja pružanja učinkovite pomoći MSP s ciljem učvršćivanja njihova položaja na tržištu, smanjivanja asimetrije informacija među MSP-ima te olakšanja pristupa poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te unapređenja gospodarske uspješnosti i povećanja postotka MSP koji opstaju na tržištu. U okviru Poziva podupire se provođenje aktivnosti koje za cilj imaju pružanje podrške MSP-ovima te omogućavanje razvoja kompetencija zaposlenika PPI-a.

Prihvatljive aktivnosti za UA Rijeka

 • Razvoj (gradnja nove i/ili obnova i proširenje postojeće) zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture poduzetničkih zona te zelene infrastrukture koja je općeg karaktera, što uključuje aktivnosti građenja, opremanja i pratećih stručnih usluga (upravljanje projektom gradnje, nadzor, koordinacija zaštite na radu, ishođenje uporabnih dozvola)
 • Aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije i studija (izrada potrebne projektne dokumentacije) uz uvjet da su projektom predviđene i prihvatljive aktivnosti opisane u točki 1 sukladno napomeni niže.
 • Upravljanje projektom i administracija (uključujući ugovaranje vanjskih stručnjaka te angažiranja postojećeg ili novozaposlenog osoblja prijavitelja za upravljanje projektom)
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
 • Horizontalne aktivnosti

Ukupan iznos bespovratnih sredstava raspoloživ u okviru Natječaja: 25.647.084,79 kn
Minimalni iznos bespovratne potpore: 2.500.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratne potpore: 18.000.000,00 kn

Natječaj je otvoren za prijave od 10.05.2019. do  09.08.2019.

Prihvatljive aktivnosti za UA Split

 • Pružanje savjetodavne i mentorske podrške MSP-ima, uključujući podršku aktivnostima razvoja, uspostavljanja, organizacije, koordinacije i/ili podizanja kvalitete usluga MSP-ova
 • Aktivnosti jačanja stručnih kompetencija i kapaciteta PPI-a za potrebe pružanja visokokvalitetnih usluga za MSP-e
 • Aktivnosti promocije savjetodavnih usluga poduzetnicima
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Aktivnosti koje doprinose ostvarenju horizontalnih načela

Ukupan iznos bespovratnih sredstava raspoloživ u okviru Natječaja: 22.085.676,00 kn
Minimalni iznos bespovratne potpore: 100.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratne potpore: 2.100.000,00 kn

Natječaj je otvoren za prijave od 25.03.2019. do  28.06.2019. godine.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.