Razvoj prerade drva i proizvodnju namještaja: Natječaj Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 21.svibnja 2019.godine Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja. Ukupna sredstva raspoloživa za bespovratne potpore u ovom Natječaju iznose 40 milijuna kuna a osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava je 19.lipnja 2019. godine.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj su:

mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, isključivo trgovačka društva i obrti registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31).

  • koji imaju više od 50% godišnjeg prihoda od prodaje
    • namještaja iz vlastite proizvodnje (Djelatnost C31) a ne pružanjuem usluga izrade dijelova namještaja ili
    • vlastitih priozvoda iz vlastite proizvodne djelatosti (C16)
  • koja u trenutku prijave na natječaj imaju najmanje 2 zaposlenika
  • koja su u 2018.godini pozitivno poslovala
  • koja imaju sjedište u Republici Hrvatskoj

Što se može financirati iz potpore?

U okviru ovog natječaja bespovratna sredstva se mogu ostvaritiza  ulaganja u proizvodnu tehnologiju i proizvodno-poslovni objekt, u   informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa, razvoj novog proizvoda i sudjelovanje na sajmu ili izložbi

Iznos i intenzitet potpore

Ukupna sredstva raspoloživa za bespovratne potpore u ovom Natječaju iznose 40 milijuna kuna a osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

  • Iznosi potpore:

Najniži iznos potpore koji podnositelj prijave može tražiti je 20 tisuća kuna, a najviši iznos potpore je 1,4 milijuna kuna.

  • Intenzitet potpore:

ulaganja u proizvodnu tehnologiju i proizvodno-poslovni objekt  70%  ukupne vrijednosti prihvatljivog troška.

ulaganja u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa, razvoj novog proizvoda i sudjelovanje na sajmu ili izložbi sufinanciraju se 80% ukupne vrijednosti prihvatljivog troška.

Rok za podnošenje prijava za bespovratne potpore je 19.lipnja 2019. godine.