Donacije projektima udruga koji doprinose društvu i lokalnoj zajednici

Zaklada Novo sutra objavila je Natječaj za donacije udrugama u 2019. godini. Natječaj je namijenjen udrugama i drugim organizacijama civilnog društva s područja cijele Hrvatske, a donacije mogu iznositi do 300.000 kuna po projektu. Prijave na natječaj podnose se od 25. travnja 2019. do 8. lipnja 2019.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj za donacije Zaklade Novo sutra mogu se prijaviti organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:  udruge, ustanove, zajednice, škole, visoka učilišta, domovi i ostale organizacije civilnog društva.

Pravo prijave na natječaj nemaju fizičke osobe, obrti, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave, tijela državne uprave, političke stranke, organizacije ili članovi organizacija koji svojim djelovanjem podupiru bilo koji oblik diskriminacije.

Prihvatljivi projekti

Donacije se u okviru ovog Natječaja dodjeljuju za projekte u područjima:

  • Odgoj, obrazovanje i znanost – obrazovni i edukacijski projekti vrtića, škola, visokoobrazovnih institucija i organizacija civilnog društva namijenjeni djeci i mladima s ciljem razvoja društva, znanstveno – istraživački projekti, projekti koji potiču kreativnost i inovativnost, projekti osposobljavanja djece i mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije te ostali razvojni projekti s ciljem poboljšanja zajednice
  • Baština – očuvanje nacionalne materijalne i nematerijalne baštine
  • Humanost i društvo – projekti pomoći i potpore oboljelim osobama te osobama s mentalnim teškoćama i invaliditetom te ostalim osobama s posebnim potrebama, projekti potpore socijalno ugroženim skupinama stanovništva u smislu podizanja svijesti u zdravlju, toleranciji, jednakosti, nenasilju i td.

Iznos donacija

Financijska vrijednost projekta može biti u rasponu od 10.000,00 kn do 300.000,00 kn. Ukupno dodijeljena sredstva za 2019. godinu iznosit će do 1.000.000,00 kn.

Kriterij odabira projekata

Glavni kriteriji za odabir projekata za donacije su:

• Korisnost projekta za zajednicu
• Zadovoljavanje područja propisanih natječajem (Odgoj, obrazovanje i znanost, Baština, Humanost i društvo)
• Kvaliteta, ideja, kreativnost i inovativnost provedbe projekta
• Projekcija, namjena i plan trošenja sredstava
• Jasno definirani cilj projekta i plan njegovog ostvarenja
• Dosadašnja postignuća organizacije prijavitelja i/ili nositelja projekta

Prijave na natječaj podnose se od 25. travnja 2019. do 8. lipnja 2019.