Donacije za projekte udruga koji doprinose društvu i lokalnoj zajednici

OTP banka raspisala je Natječaj za donacije udrugama u 2019.godini, u okviru  donacijskog programa banke „Zeleno svjetlo za…“  Prijave na Natječaj  mogu se podnijeti u razdoblju od 25. travnja 2019. godine do 16. svibnja 2019. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su  udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi projekti provode se u 2019.godini a odnose se na područja

 • Mladi, obrazovanje i znanost
 • Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša
 • Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)
 • Sport

Kriterij odabira za pojedina područja su

 • Za područje Mladi, obrazovanje i znanost: I zvrsnost (natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi) i Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti
 • Za Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša Originalnost i kvaliteta projekta: Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš
 • Za humanitarne projekte: Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu
  Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava
 • Za područje sporta: Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade te Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

Dodatni kriteriji koji se primjenjuju pri ocjenjivanju svih pristiglih projektnih prijedloga su:

 • Opći doprinos društvu i lokalnoj zajednici,
 • Održivo upravljanje financijama,
 • Kreativnost i ozbiljnost dostavljenih planova,
 • Dosadašnja uspješnost projekata

Prijave na Natječaj OTP banke za donacije udrugama mogu se podnijeti u razdoblju od 25. travnja 2019. godine do 16. svibnja 2019. godine. Kontaktirajte nas za dodatne informacije i pomoć u pripremi projekta.