Ministarstvo turizma sufinancira do 90% troškova razvoja turističke infrastrukture

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva  bespovratne potpore z Fonda za razvoj turizma  za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture, temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godine.  Poziv je otvoren od 26. 4. 2019 do 28. lipnja 2019.

Predmet Poziva

Bespovratne potpore mogu se ostvariti za: Plaže, centre za posjetitelje i interpretacijske centre, javnu turističku infrastrukturu u funkciji aktivnog turizma, žičare, te troškovei izrade studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom i studija upravljanja kvalitetom u turizmu i to: Uređenje plaža i kupališta, nastavak izgradnje, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija,  multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, javna turističku infrastrukturu u funkciji aktivnog turizma te izradu projektno-tehničke dokumentacije za žičare. Ove godine po prvi put je u prihvatljive aktivnosti uključena izrada  studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom te studije upravljanja kvalitetom u turizmu.

Prihvatljivi prijavitelji

Na Natječaj se mogu prijaviti jedinice područne (regionalne) samouprave  županije i Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine.

Iznos potpore

Za bespovratne potpore u okviru ovog Poziva Ministarstva turizma raspoloživo je ukupno 25 milijuna kuna.

Za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000,00 kuna, a maksimalni  800.000,00 kuna. Za sufinanciranje nastavaka izgradnje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, može se ostvariti bespovratna potpora   od 100,000,00 do  800.000,00 kuna.

Za uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta,  nabavku i postavljanja servisnih stanica za popravak bicikla, nabavka i postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa te uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama  minimalni iznos bespovratne potpore iznosi 100,000,00 a maksimalni 500.000,00 kuna.

Bespovratne potpore za izradu projektno-tehničke dokumentacije za žičare može iznositi od minimalno 100.000,00 do maksimalno 700.000,00 kuna.

Sukladno projektu Vlade RH „Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem“, za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciji ili adaptaciju te multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara na području Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema Ministarstvo turizma sufinancira od 100.000,00 do 800,000,00 kuna.

Za izrade studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom maksimalni iznos bespovrtne potpore za  prijavitelje županije iznosi 200.000,00 kuna, a za prijavitelje općine ili gradove  100.00,00 kuna.

Bespovratne potpore za studije upravljanja kvalitetom u turizmu i za izradu predmetnih studija iznose do 200.000,00 kuna, i to isključivo za prijavitelje županije.

Intenzitet bespovratne potpore:

Intenzitet bespovratne potpore je do 80 posto, odnosno do 90 posto opravdanih prihvatljivih troškova, ovisno o indeksu razvijenosti općine/grada.

Javni poziv Ministarstva turizma za bespovratne potpore za javnu turističku infrasktrukturu otvoren je za prijave do 28. lipnja 2019.

Oglasi