Ministarstvo turizma sufinancira do 90% troškova razvoja turističke infrastrukture

Status Natječaja: Zatvoren

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dodjelu  bespovratnih potpora za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture. Potpore se dodjeljuju iz Fonda za razvoj turizma  temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godine.  Poziv je otvoren od 26. 4. 2019 do 28. lipnja 2019.

Predmet Poziva

Bespovratne potpore mogu se ostvariti za: Plaže, centre za posjetitelje i interpretacijske centre, javnu turističku infrastrukturu u funkciji aktivnog turizma, žičare, te troškovei izrade studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom i studija upravljanja kvalitetom u turizmu i to: Uređenje plaža i kupališta, nastavak izgradnje, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija,  multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, javna turističku infrastrukturu u funkciji aktivnog turizma te izradu projektno-tehničke dokumentacije za žičare. Ove godine po prvi put je u prihvatljive aktivnosti uključena izrada  studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom te studije upravljanja kvalitetom u turizmu.

Prihvatljivi prijavitelji

Na Natječaj se mogu prijaviti jedinice područne (regionalne) samouprave  županije i Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine.

Iznos potpore

Za bespovratne potpore u okviru ovog Poziva Ministarstva turizma raspoloživo je ukupno 25 milijuna kuna.

Za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000,00 kuna, a maksimalni  800.000,00 kuna. Za sufinanciranje nastavaka izgradnje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, može se ostvariti bespovratna potpora   od 100,000,00 do  800.000,00 kuna.

Za uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta,  nabavku i postavljanja servisnih stanica za popravak bicikla, nabavka i postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa te uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama  minimalni iznos bespovratne potpore iznosi 100,000,00 a maksimalni 500.000,00 kuna.

Bespovratne potpore za izradu projektno-tehničke dokumentacije za žičare može iznositi od minimalno 100.000,00 do maksimalno 700.000,00 kuna.

Sukladno projektu Vlade RH „Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem“, za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciji ili adaptaciju te multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara na području Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema Ministarstvo turizma sufinancira od 100.000,00 do 800,000,00 kuna.

Za izrade studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom maksimalni iznos bespovrtne potpore za  prijavitelje županije iznosi 200.000,00 kuna, a za prijavitelje općine ili gradove  100.00,00 kuna.

Bespovratne potpore za studije upravljanja kvalitetom u turizmu i za izradu predmetnih studija iznose do 200.000,00 kuna, i to isključivo za prijavitelje županije.

Intenzitet bespovratne potpore:

Intenzitet bespovratne potpore je do 80 posto, odnosno do 90 posto opravdanih prihvatljivih troškova, ovisno o indeksu razvijenosti općine/grada.

Javni poziv Ministarstva turizma za bespovratne potpore za javnu turističku infrasktrukturu otvoren je za prijave do 28. lipnja 2019.