Bespovratna sredstva za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

Status natječaja: Zatvoren

Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, tj. ulaganja u objekte za preradu i popratne aktivnosti a korisnici su  registrirani za djelatnost prerade. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu traje do 1. srpnja 2019. godine.

Prihvatljiva ulaganja

  • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda;
  • ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda;
  • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;
  • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;
  • ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila;
  • ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda;
  • ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

Iznosi bespovratne potpore

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru ovog Natječaja iznose 12.000.000,00 eura. Maksimalni iznos bespovratne potpore za jednog korisnika je   7.500.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji

Subjekti registrirani za djelatnost prerade.

Najkasnije do kraja provedbe projekta i podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnik mora biti subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva.

Rokovi

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu traje do 1. srpnja 2019. godine.