LAG Natječaj za TO 4.1.1. Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava

Status natječaja: Otvoren od 2. travnja 2019. do 3.svibnja 2019.godine.

LAG Zagorje Sutlaobjavio je 13.3.2019.godine natječaj za bespovratne potpore za TO 1.1.1, sukladan TO 4.1.1. Programa ruralnog razvoja.

Predmet natječaja je restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaza nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Zagorje-Sutla, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha natječaja za bespovratne potpore je ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama.Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi su prijavitelji za bespovratne potpre koji imaju sjedište/prebivalište na području obuhvata LAG-a Zagorje Sutla i to: Općine: Zagorska Sela, Kumrovec, Tuhelj, Kraljevec na Sutli, Desinić, Hum na Sutli, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje te gradovi: Klanjec, Pregrada, Zabok.

Prijavitelji moraju ispuniti sljedeće uvjete:

• fizička i pravna osoba mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika) te mora imati sjedište na području LAG-a Zagorje-Sutla
• proizvođačka organizacija mora biti priznata sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
• nositelj projekta mora imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
• pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore)
• kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)
• nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
• nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama
• nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama.

Prihvatljive aktivnosti:

  1. Gradnja i/ili opremanje objekata za držanje životinja
  2. Gradnja i/ili opremanje zatvorenih prostora i objekata za uzgoj bilja, sjemena, sadnog materijala te gljiva
  3. Gradnja i/ili opremanje objekata za skladištenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda
  4. Nabava nove poljoprivredne mehanizacije i opreme
  5. Podizanje novih višegodišnjih nasada

Iznosi bespovratne potpore

Raspoloživa sredstva: 785.904,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu 5.000 eura.

Najviša vrijednost potpore po projektu 30.000 eura.

Intenzitet potpore: do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet bespovratne potpore potpore uvećava se za 20 % uz uvjete sukladno Natječaju.