Promidžba vina na tržištima trećih zemalja – objavljen natječaj

Status natječaja: Otvoren do 29.ožujka 2019.godine

Agencija za plaćanja  objavila je 4.ožujka 2019.godine natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina – Vinska omotnica 2019–2023.

Prihvatljivi korisnici

 • stručne organizacije uključene u sektor vina
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja organizacija proizvođača vina
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • sektorske organizacije uključene u sektor vina
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i
 • privatne  fizičke ili pravne osobe registrirane za proizvodnju vina.

Dozvoljeni troškovi

Dozvoljeni troškovi unutar mjere Promidžba su:

 • oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja
 • odnosi s javnošću, promidžba i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku
 • promidžba imidža Hrvatske
 • promotivne prodaje te aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću
 • izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja.

Iznos i intenzitet potpore 

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 250.000 eura.

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova

Rokovi

Rok za podnošenje prijava je 29. ožujka 2019. godine.

Zatražite više informacija