LAG Natječaj za TO 4.1.1. Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava

Status natječaja: Zatvoren

Otvoren od 1. ožujka 2019. do 1. travnja 2019.godine.

LAG Sava objavio je 13.2.2019.godine natječaj za bespovratne potpore za TO 1.1.2, sukladan TO 4.1.1. Programa ruralnog razvoja.

Prihvatljivi prijavitelji

Prebivalište i sjedište prijavitelja, te lokacija ulaganja mora biti na području obuhvata LAG Sava i to:  Općine: Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Stupnik  te gradovi: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešić i to:

 • Proizvođačke organizacije
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i upisane u RPO, najmanje godinu dana
 • Fizičke i pravne osobe s nositeljem mladim poljoprivrednikom upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i upisane u RPO najkasnije do dana predaje projektne prijave
 • Sve fizičke i pravne osobe moraju zadovoljiti uvjet ekonomske veličine i to:
  • za projekte u sektoru voća,povrća i cvijećanajmanje 6.000 EUR
  • za projekte u ostalim sektorima najmanje8.000 EUR
 • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika
 • Pravne osobe koje su proizvođačke organizacije te mladi poljoprivrednici  moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta
 • Fizičke osobe nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi su materijalni, nematerijalni i opći troškovi sukladno Natječaju.

Iznos, intenzitet i isplata potpore

Iznos bespovratne potpore: Najniža vrijednost potporepo projektuiznosi 10.000 eura, a najviša a 30.000 eura, u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet bespovratne potpore:

 • do 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • Do 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta  za mlade poljoprivrednike – osobe koje
  • U trenutku podnošenja prijave projekta nisu navršili 41 godinu starosti
  • U trenutku podnošenja prijave imaju odgovarajuću stručnu osposobljenost iz poljoprivrede ili veterine
  • Obveza mladog poljoprivrednika koji koristi 70% potpore je da prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu  bude zaposlen kod prijavitelja.

Isplata: Isplata potpore se vrši jednokratno ili u ratama i to:

 • kod ulaganja u opremanje do 3 rate
 • kod ulaganja u građenje i podizanje nasada do 4 rate
 • moguća je isplata  predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava potpore, uz dostavu garancije banke plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma
 • Iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava potpore

Rokovi

Prijave za bespovratna sredstva podnose se od 1. ožujka 2019. do 1. travnja 2019.godine.