LAG Natječaj za TO 4.1.1. Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava

Status natječaja: Otvoren od 1. ožujka 2019. do 1. travnja 2019.godine.

LAG Sava objavio je 13.2.2019.godine natječaj za bespovratne potpore za TO 1.1.2, sukladan TO 4.1.1. Programa ruralnog razvoja.

Prihvatljivi prijavitelji

Prebivalište i sjedište prijavitelja, te lokacija ulaganja mora biti na području obuhvata LAG Sava i to:  Općine: Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Stupnik  te gradovi: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešić i to:

 • Proizvođačke organizacije
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i upisane u RPO, najmanje godinu dana
 • Fizičke i pravne osobe s nositeljem mladim poljoprivrednikom upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i upisane u RPO najkasnije do dana predaje projektne prijave
 • Sve fizičke i pravne osobe moraju zadovoljiti uvjet ekonomske veličine i to:
  • za projekte u sektoru voća,povrća i cvijećanajmanje 6.000 EUR
  • za projekte u ostalim sektorima najmanje8.000 EUR
 • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika
 • Pravne osobe koje su proizvođačke organizacije te mladi poljoprivrednici  moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta
 • Fizičke osobe nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi su materijalni, nematerijalni i opći troškovi sukladno Natječaju.

Iznos, intenzitet i isplata potpore

Iznos bespovratne potpore: Najniža vrijednost potporepo projektuiznosi 10.000 eura, a najviša a 30.000 eura, u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet bespovratne potpore:

 • do 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • Do 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta  za mlade poljoprivrednike – osobe koje
  • U trenutku podnošenja prijave projekta nisu navršili 41 godinu starosti
  • U trenutku podnošenja prijave imaju odgovarajuću stručnu osposobljenost iz poljoprivrede ili veterine
  • Obveza mladog poljoprivrednika koji koristi 70% potpore je da prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu  bude zaposlen kod prijavitelja.

Isplata: Isplata potpore se vrši jednokratno ili u ratama i to:

 • kod ulaganja u opremanje do 3 rate
 • kod ulaganja u građenje i podizanje nasada do 4 rate
 • moguća je isplata  predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava potpore, uz dostavu garancije banke plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma
 • Iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava potpore

Rokovi

Prijave za bespovratna sredstva podnose se od 1. ožujka 2019. do 1. travnja 2019.godine.

 

Oglasi