Natječaj LAG Krka za mala poljoprivredna gospodarstva

Status natječaja: Zatvoren

Otvoren od 01.02.2019. do 01.04.2019. godine.

Prihvaljivi korisnici: Mala poljoprivredna gospodarstva  upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine  od 2.000 eura do 7.999 eura, na području obuhvata LAG-a Krka:   Općine: Bilice, Promina, Ružić i Unešić.ii.Gradovi: Drniš, Skradin, te sedam naselja Grada Šibenika: Brnjica, Čvrljevo, Dubrava, Goriš, Gradina, Konjevrate i Lozovac.

Iznos bespovratne potpore: 111.240,00 kuna

Intenzitet bespovratne potpore: 100%.

Više informacija i pomoć u pripremi prijave

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi  1.112.400,00 kn.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

1.kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

2.kupnja,građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade

3.kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

4.kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

5.podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

6.uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

7.građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

8.stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i preradeproizvoda iz Priloga 2.ovog Natječajaosimproizvoda ribarstva

9.operativno poslovanjepoljoprivrednog gospodarstva.