LAG Natječaj za TO 4.2.1.  Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Status Natječaja: Zatvoren

Otvoren za prijave od 1.3. 2019. do 2. 4. 2019. godine

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje su registrirane ili će biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a  Sjeverna Istra: Općine: Brtonigla –Verteneglio, Grožnjan –Grisignana, Kaštelir-Labinci –Castelliere-S.Domenica, Lanišće,Oprtalj –Portole, Tar-Vabriga –Torre-Abrega i Vižinada –Visinada.ii.Gradovi: Buje –Buie, Buzet, Novigrad –Cittanova i Umag –Umago. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG natječaju iznosi 587.856,19 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Više informacija

Materijalni troškovi

A.Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda

B.Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme

C.Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

D.Prilagodba novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Nematerijalni troškovi

A.Kupnja ili razvoj računalnih programaB.Kupnja prava na patente ili licenceC.Zaštita autorskih pravaD.Registracija i održavanje žigovaE.Ostali nematerijalni troškovi povezani s ulaganjem

Prihvatljivi opći troškovi

A.Troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

B.Troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Više informacija