Potpore iz Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva 2019

Status natječaja: Zatvoren

Ministarstvo turizma objavilo je 28.1.2019. godine novi Javni poziv za bespovratna sredstva u okviru Programa Konkuentnost turističkog gospodarstva 2019.

Program se sastoji od šest mjera, za različite skupine prijavitelja, aktivnosti i s različitim iznosima potpore. Potpore se dodjeljuju u intenzitetu od 60% prihvatljivih troškova projekta, osim za aktivnost 1. Mjere C (defibrilatori), kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Natječaj nije namijenjen privatnim iznajmljivačima u domaćinstvu.

MJERA A -POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:

A1 – HOTELI

 • Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
 • Prihvatljivi projekti: Ulaganje u objekte iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi) Lječilišne vrste hotela
 • Potpora:  od 50.000 do 400.000 kuna)

A2 – KAMPOVI

 • Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
 • Prihvatljivi projekti: Ulaganja u objekte iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište
 • Potpore: od 50.000 do 300.000 kuna)

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ:

 • Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
 • Prihvatljvi projekti: Ulaganja u ostale ugostiteljske objekte za smještaj i to: Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj
 • Potpore od 40.000 do 200.000 kuna

A4 – OPG

 • Prihvatljivi prijavitelji: OPG -obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,koje ima rješenje ili će isto ishoditi po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u i PG -poljoprivredno gospodarstvo(trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) samo za kušaonice
 • Prihvatljivi projekti: Ulaganja u postojeće ili nove objekte, moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište -robinzonski smještaj
 • Potpore: Od 30.000,00 do 150.000,00 kuna

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu (Potpore od 20.000 do 200.000 kuna)

MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST

C1. provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi, marine) na otocima i na brodovima za krstarenje Jadranom, što uključuje: opremanje ugostiteljskih objekata, marina i brodova s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (Potpore do 25.000 kuna)

Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

C2. Ulaganje u inovativne IT tehnologije: web i mobilne aplikacije prilagođene mobilnim telefonima i tabletima (isključujući web stranice), čime će se ostvariti digitalna interakcija s gostima, ubrzavanje i pojednostavljivanje komunikacije s gostima, višejezičnost i dostupnost 24/7, ubrzati administrativne i proizvodno-uslužne procedure u ugostiteljskim objektima, rezervacije vezane za vezove u marinama, kulturne i prirodne atrakcije i događanja, te aplikacije vezane za povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti destinacijske ponude, posebnih oblika turizma te tematskih proizvoda i ruta (Potpore od 20.000 do 100.000 kuna)

Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva(samo za određene aktivnosti)