Mjera 4 Podmjera 4.3. Tip operacije 4.3.3.  Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Status natječaja: Otvoren od 2.1.2019. do 2.07.2019.

Područje:
Šumarstvo, Lokalna infrastruktura

Potencijalni korisnici:
Šumoposjednici, Udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, Jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Iznos potpore: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 eura, a najviša 1.000.000 eura

Raspoloživa sredstva: Vrijednost natječaja je 50.000.000,00 HRK

 

 

Oglasi