Program razvoja otoka u 2019.godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2019. godini nastavit će s ulaganjem u otoke kroz Program razvoja otoka poticanjem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito ulaganje u razvoj otočne infrastrukture i gospodarstva. Program se provodi u okviru Javnog poziva  za dostavu prijedloga projekata razvoja otoka.

Obuhvat Programa su svi naseljeni otoci Republike Hrvatske,  na području šest jedinica  obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska).

Ciljevi programa

Osnovni cilj Programa je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj
povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.
Specifični ciljevi Programa odnose se na unaprjeđenje i razvoj lokalne zajednice na otocima povećanjem kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Financijska alokacija  

Program razvoja otoka u 2019. provodit će se u skladu s Planom usmjeravanja i rasporeda sredstava za razvoj područja otoka u 2019., a u skladu sa sredstvima koja će se odobriti u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Iznos financiranja

Najveći iznos financiranja po jednom prijavitelju 2.000.000,00 kuna s PDV-om p

Najmanja prihvatljiva ukupna vrijednost projekta: 110.000,00 kuna odnosno 140.000,00 kuna s PDV-om (ovisno o stupnju razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mjesta provedbe projekta)

Broj prijava po jednom prijavitelju: Prijavitelji mogu podnijeti prijave za najviše dva projekta. Ako podnositelj prijavi više od dva projekta, u daljnju proceduru uputit će se dva prva projekta po vremenu zaprimanja.

Omjeri sufinanciranja
Najmanji udjel podnositelja prijave u sufinanciranju pojedinog projekta ovisi o skupini u koju je podnositelj prijave razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti odnosno mjestu provedbe projekta u slučaju da je prijavitelj jedinica područne (regionalne) samouprave.

Podnositelji prijave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudjeluju u
sufinanciranju pojedinog projekta minimalno sa sljedećim udjelima:

  • 5% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz III. skupine;
  • 15% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz V. skupine;
  • 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz VI. skupine;
  • 25% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz VII. skupine;
  • 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz VIII. skupine.