Program potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj “Pokreni nešto svoje”

ACT grupa pokrenula je program potpore poduzetničkim projektima poduzetnika početnika i mikropoduzetnika u Hrvatskoj “Pokreni nešto svoje”. Program potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem te odgovara na potrebe poduzetnika za mentorskomi financijskom potporom za početak i razvoj poslovanja. Program financira Philip Morris Zagreb d.o.o.

Za financiranje projekata u okviru ovog poziva osiguran je iznos ukupne vrijednosti od 504.000,00 kn. Bit će podržano 7 projekata svaki s iznosom od 72.000,00 kn.

Cilj Programa potpore je razvoj mikropoduzeća s pozitivnim utjecajem na društvo u Republici Hrvatskoj.

Potpora

Mentorska potpora

ACT Grupa će ugovorenim projektimaza vrijeme trajanja projekta osigurati besplatno:
•mentorstvou provedbi projekta i efikasnom korištenju projektnih rezultata,
•mjerenje društvenog utjecaja projekta i izradu izvještaja o društvenom povratu ulaganja,
•promociju projekta kroz kampanju Programa

Sukladno specifičnim potrebama poduzeća, ACT Grupa će osigurati besplatno:
•mentorstvou razvoju poduzeća,
•mentorstvou razvoju i marketingu proizvoda i/ili usluga.

Financijska potpora

Za financiranje projekata u okviru ovog poziva osiguran je iznos ukupne vrijednosti od 504.000,00 kn.
Bit će podržano 7 projekata svaki s iznosom od 72.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji- korisnici potpore

 • mikropoduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 • osobe koje nemaju poduzeće  u trenutku prijave projekta, pod uvjetom da u razdoblju do potpisivanja ugovora o potpori, osnuje i registrira poduzeće i postane član skupštine/suvlasnik ili vlasnik poduzeća. Poduzeće će biti korisnik potpore

Prihvatljive aktivnosti: 

 • upravljanje projektom,
 • razvoj strateških i poslovnih dokumenata (strateški planovi, poslovni modeli, investicijske studije, marketinške strategije… ),
 • osnivanje novog poduzeća ili razvoj postojećeg poduzeća
 • istraživanje i razvoj tržišta,
 • testiranje poslovnih hipoteza,
 • razvoj novog proizvoda/usluge ili nadogradnja postojećeg proizvoda/usluge,
 • edukacija radnika, suradnika i/ili korisnika
 • razvoj i stvaranje novih radnih mjesta
 • ulaganje u opremu.

Lista aktivnosti nije konačna.

Prihvatljivi troškovi

 1. Udjeli u plaći radnika na projektu angažiranih kod korisnika (voditelja projekta, voditelja timova i osoba koje odrađuju aktivnosti projekta.
 2. Putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja osoba uključenih u projekt Troškovi  zaposlenika i suradnika u slučaju neprofitnih organizacija angažiranih na projektu.
 3. Troškovi vanjskih stručnjaka i podugovaranja za pojedine aktivnosti
 4. Kupnja i najam opreme, nekretnina i pokretnina (koje su potrebne za provedbu projekta odnosno ostvarenje rezultata. Prijavitelj mora kupljenu opremu zadržati u funkciji u svojem vlasništvu za vrijeme amortizacijskog vijeka opreme.

Rokovi:

Prijava projekta: Krajnji rok za slanje prijave je 14. prosinca 2018. godine do 12:00sati (podne)

Provedba projekta:  Vrijeme trajanja projekata je 6 mjeseci. Početak provedbe projekata je 1. travnja 2019., a trajanje do najdalje 30. rujna 2019. godine.

Više: http://pokreninestosvoje.hr/