24.09.2018. Objavljeno izvješće o javnom savjetovanju na ovoj poveznici Novi Natječaj uskoro.

31.08. 2018. Poziv OTKAZAN

28.08.2018. Prenosimo obavijest sa stranice https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c23897a1-001e-4e9c-9a52-b9bf01f625af

Obavijest!

Obavještavamo prijavitelje i zainteresiranu javnost kako je zaprimanje prijava za Poziv na dostavu projektnih prijedloga “KK.03.2.1.18 POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)” obustavljeno u trenutku kada je iznos bespovratnih sredstava obrađenih projektnih prijava premašio 200% od ukupne alokacije poziva. Slijedom navedenog, unutar spomenute alokacije zaprimljene su 243 projektne prijave, od kojih je posljednja zaprimljena 28.8.2018. u 11:00:35:44 prema Srednjeeuropskom vremenu.

Nakon navedenog vremena u obradu je zaprimljeno još 589 projektnih prijava koje, na žalost, nisu uspješno obrađene jer je poziv obustavljen po obradi prethodno zaprimljenih prijava. Svi prijavitelji čije prijave nisu obrađene radi obustave poziva dobili su automatske poruke u Osobni pretinac sustava eFondovi s obrazloženjem neuspješne obrade.

Dodatno obrazlažemo kako sustav eFondovi kao vrijeme podnošenja prijave uzima klik prijavitelja na akciju Podnesi, odnosno klik na „Da“ kao odgovor na pitanje u skočnom prozoru Jeste li sigurni da želite podnijeti projektnu prijavu? Točno vrijeme jest vrijeme na poslužitelju sustava eFondovi koje je postavljeno na Srednjeeuropsko (CET) vrijeme.

Obrada prijava na predmetni poziv vršena je s odgodom radi optimizacije podnošenja projektnih prijava i to prema redoslijedu zaprimanja, odnosno podnošenja projektnih prijava prema Srednjeeuropskom vremenu.

Zahvaljujemo prijaviteljima na iskazanom interesu i podnesenim prijavama.

Važna obavijest! 28. kolovoza 2018.

Kako je dana 28. kolovoza 2018. iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga premašio 200% raspoložive alokacije Poziva, sukladno Uputama za prijavitelje, obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga. Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga.

Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće.

Ova obustava traje do 11. ožujka 2019. godine.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

Važno! 24. kolovoza 2018.

Podsjećamo prijavitelje Poziva “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)” KK.03.2.1.18  kako u sustavu eFondovi  projektni prijedlozi trebaju biti u statusu ‘Spremno za slanje’ prije podnošenja. Kako bi omogućili nesmetano podnošenje prijava molimo prijavitelje da gore navedeno učine pravovremeno po završetku ispunjavanja svojih projektnih prijava i po mogućnosti dan prije podnošenja istih.

Dodatno, obavještavamo prijavitelje o manjoj izmjeni u podnošenju prijava u sustavu eFondovi. Akcijska tipka za podnošenje projektnih prijedloga bit će vidljiva ovlaštenim osobama prijavitelja na istom mjestu kao i do sada – na početnoj stranici pravne osobe, pored predmetne prijave od trenutka postavljanja prijave u status Spremna za slanje, ali bez obzira na datum i vrijeme početka zaprimanja projektnih prijedloga. U slučaju pokušaja podnošenja prije početka zaprimanja prijava za predmetni poziv, prijavitelj će putem skočnog prozora dobiti obavijest kako podnošenje još nije moguće. Opisane izmjene ažurirane su i u Korisničkom priručniku za prijavitelje dostupnom na javnom dijelu portala i na Vašem korisničkom sučelju.”

 

Poziv je inače i otvoren za prijave 21. kolovoza od 11:00 te je dakle zatvoren isti dan, točnije 35 sekundi nakon otvaranja.  Prijave su se terbale zaprimati od 21.08.2018 do 29.06.2020. ili do kada iznos traženih bespovratnih sredstava pristiglih projekata dosegne 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava namijenjenog Pozivu

Tako je za natječaj čije je trajanje okvirno planirano do 29.lipnja 2020. godine dakle, 35 sekundi po otvaranju iskazan 200% veći nteres od planiranog.