Poziv na dostavu projektnih prijedloga Inovacijski vaučeri za mala i srednja poduzeća

Status natječaja: Zatvoren  

Svrha i cilj ovog natječaja je  pružanje stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Novo:  02.04.2020.Objavljen je novi set pitanja i odgovora u okviru poziva Inovacijski vaučeri za MSP-ove. Dokument je dostupan za preuzimanje na sljedećoj poveznici.

Prihvatljive projektne aktivnosti – Za što se mogu ostvariti bespovratne potpore?

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  • testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
  • ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
  • demonstracijske aktivnosti,
  • stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.
  • usluge pribavljene od pružatelja usluge moraju se koristiti isključivo za projekt naveden u projektnom prijedlogu.

Napomena: Vaučer se izdaje za jednu aktivnost.

Potpora se ne može dodijeliti za djelatnost poljoprivrede i akvakulture.

Prihvatljivi pružatelji usluga u ovom natječaju su Znanstveno-istraživačke organizacije – upisane u Upisnik znanstvenih organizacija za organizacije koje su registrirane u RH, odnosno ZIO4 upisane u odgovarajući registar/upisnik države sjedišta pružatelja usluga.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji u ovom natječaju su pravne ili fizičke osoba koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici sukladno definiciji te imaju sjedište odnosno poslovnu jedinicu, podružnicu ili nastan u RH, koji udovoljavaju općim uvjetima.

Prijavitelji moraju ispuniti i zahtjeve koji se odnose na sposobnost prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta.