Povećanje raspoloživog iznosa sredstava za projekte pokretanja nepoljoprivrednih djelatnosti

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Izmjene natječaja za provedbu tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. Ovom izmjenom ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju povećan je s 186.000.000,00 kuna na 278.628.000,00 kuna.

Ovim povećanjem financijske alokacije povećava se broj projekata koji će dobiti bespovratnu potporu u okviru Podmjere 62., te će se omogućiti  financiranje 749 projekata, umjesto 500, koliko je bilo predviđeno prvim iznosom raspoloživih sredstava.

14. 6.2018.g. objavljen novi natječaj za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

Dobar odaziv korisnika

Natječaj iz Podmjere 6.2. za pokretanje djelatnosti ruralnog turizma, usluga, prerade i marketinga te tradicijskih obrta bio je otvoren od  26. ožujka  do 7. svibnja 2018. godine. Zabilježen je veliki interes i odaziv korisnika;  ne samo zbog atraktivnosti natječaja; predmeta ulaganja i iznosa potpore od 50.000 eura u intenzitetu od 100%, već i zbog činjenice što je to prvi put da je ova podmjera bila raspisana, iako više puta najavljivana i odgađana, uz višekratne izmjene Pravilnika.

Ujedno je to i prvi put uopće da se u financijskom razdoblju 2014-2020 godine, u okviru Programa ruralnog razvoja, raspisao neki natječaj za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.

Objavljen novi natječaj za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

No ubrzo nakon zatvaranja natječaja iz Podmjere 6.2 raspisan je još jedan natječaj za ulaganja u ruralni turizam i druge nepoljoprivredne djelatnosti – natječaj iz Podmjere 6.4. U okviru ove Podmjere može se ostvariti od 3.500 do čak 200.000 eura bespovratne potpore, u intenzitetu od 70%.

Za razliku od Podmjere 6.2., koji je bio namijenjen početnicima koji će tek započeti novu nepoljoprivrednu djelatnost, Podmjera 6.4. namijenjena je za razvoj djelatnosti, dakle, za one koji već imaju registriranu djelatnost za koju se  može ostvariti potpora.

Sljedeće godine očekuje se raspisivanje novog natječaja iz obje ove Podmjere, što je prilika za sve one koji bi htjeli sudjelovati ali se  za prvi natječaj nisu uspjeli pripremiti na vrijeme. Na poveznicama možete pogledati sve uvjete i detalje Podmjere 6.2. i Podmjere 6.4. kako bi mogli pripremiti svoj projekt kvalitetno i pravovremeno te iskoristiti bespovratna sredstva za pokretanje i razvoj nepoljoprivredne djelatnosti.