Objavljen Natječaj za tip operacije 7.4.1.

Status: Zatvoren

Agencija za plaćanja objavila je Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

U nastavku detalji natječaja:

Prihvatljivi prijavitelji

 • Udruge
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • Lokalne vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima
 • LAG-ovi
 • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

Prihvatljivi projekti

Projekti građenja  i/ili opremanja

 • vatrogasnog doma
 • društvenog doma/ kulturnog centra
 • planinarskog doma i skloništa
 • turističkog informativnog centra
 • dječjeg igrališta, sportske građevine
 • objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.)
 • rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste),
 • tematskog puta i parka
 • građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić)

Rekonstrukcija i opremanje

 • prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te
 •  prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi),

 

 • javne zelene površine (park i slično)
 • pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste)
 • pješačke zone
 • otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste)
 • groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
 • tržnice i javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

Iznosi i intenzitet potpore

Intenzitet bespovratne potpore:  80% do 100% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Najniža vrijednost bespovratne potpore iznosi 15.000 eura

Najviša vrijednost bespovratne potpore iznosi 1.000.000 eura

Za zajedničke projekte najniža vrijednost  bespovratnepotpore iznosi 45.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost potpore iznosi 2.000.000 eura.

Ukupan raspoloživi iznos sredstava za potpore:

1.000.000.000,00 kuna.

Rokovi:

Prijave se mogu podnositi od 2. 8. 2018. do 14. 9. 2018. godine.

Photo: pixabay.com