Objavljen novi natječaj za potpore jedinicama lokalne samouprave

Status: Zatvoren

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka a) Pravilnika o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.«

Sredstva javne potpore iznose ukupno 21.000.000,00 HRK.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Više: