Javni poziv Izgradnja i opremanje MSP – Zbog velikog broja prijava obustavljeno daljnje zaprimanje

Budući je broj zaprimljenih projektnih prijedloga dostigao 200% raspoložive alokacije financijskih sredstava, odnosno   400 milijuna kuna, obustavljeno je zaprimanje prijava za poziv “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP”. bustava nastupa 07. lipnja 2018. godine u 14 sati, a traje do 22. rujna 2018. godine u 14 sati.

Sukladno Uputama za prijavitelje i prethodnim najavama, zbog prevelikog broja pristiglih prijava, koje premađuju 200% raspoloživih sredstava, obustavljeno je daljnje zaprimanje prijava za ovaj Poziv.

U slučaju trajnog zatvaranja ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na  putem sustava eFondovi navodeći točan datum zatvaranja.

Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga. Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće, a projektni prijedlozi čiji su Obrasci za prijavu predani preporučenom poštanskom pošiljkom za vrijeme obustave Poziva smatrat će se zaprimljenim izvan roka.