Radionice za objavljene i najavljene natječaje iz podmjere 8.5. i 8.6.

Za potencijalne korisnike iz mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“ Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja organizira radionice, a sve povodom otvorenih natječaja iz ove mjere i to:

Podmjere 8.5. Tip operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ i

Podmjere 8.5. Tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Korisnici će se na radionicama također  upoznati sa tipom operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ za koju je objava natječaja predviđena za sredinu ovog mjeseca.

Raspored radionica za mjeru 8:

Raspored radionica
Datum Mjesto Vrijeme Adresa
11.6. Pleternica 12 sati Školska sportska dvorana, Školska b.b.
11.6. Vinkovci 11 sati Velika Vijećnica (zgrada Županije), Glagoljaška 27
12.6. Osijek 9 sati Dvorana HGK ŽK Osijek – Europske avenije 13
15.6. Karlovac 13 sati Hotel Korana-Srakovčić, Perivoj Josipa Vrbanića 8
18.6. Bjelovar 9 sati Dvorana HGK ŽK Bjelovar  – Petra Preradovića 4/1
18.6. Varaždin 13 sati Dvorana HGK ŽK Varaždin – Petra Preradovića 17
29.6. Sisak 9 sati Dvorana HGK ŽK Sisak – Kranjčevićeva 16

Za sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti se na poveznici.