Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 24.svibnja 2018.godine Javni poziv Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II. Ovaj Poziv otvoren je kao trajni u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ i bit će dodana vrijednost nacionalnom programu, putem kojeg se usluga osobne asistencije osigurava većem broju korisnika, a ciljana skupina, za razliku od nacionalnih programa, uključuje i osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima.

Potencijalni prijavitelji su pravne osobe sa slijedećim pravnim statusom registrirane u Republici Hrvatskoj i to

 • udruga – pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama
 • savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga

Opći cilj: Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja i tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika.

Specifični ciljevi :

 • Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije (primjenjivo na Skupinu 1)
 • Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama putem usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika (primjenjivo na Skupinu 2)
  Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama putem usluga videćeg pratitelja (primjenjivo na Skupinu 3).

Ovaj program dodjele bespovratnih sredstava provodi se kroz tri skupine formirane sukladno specifičnim ciljevima i ciljnim skupinama Poziva:

 • Pružanje usluge osobne asistencije ciljnoj Skupini 1
  Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika ciljnoj Skupini 2
  Pružanje usluge videćeg pratitelja ciljnoj Skupini 3

Ciljne skupine Poziva:

 • Skupina 1:

1.1.odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije;

1.2.odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije

Iznos bespovratne potpore: Od 400.000,00 kn do 2.500.000,00 kn

 • Skupina 2:

odrasle gluhe/gluhoslijepe osobe

IZnos bespovratne potpore: OD 160.000,00 kn do 1.100.000,00 kn

 • Skupina 3:

odrasle slijepe osobe

Iznos bespovratne potpore: Od 120.000,00 kn do 500.000,00 kn

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 155.000,00 kn

Rokovi: Poziv je objavljen  4.5.2018. godine, a krajnji rok dostave projketnih prijedloga je  31.12.2019.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 155.000,00 kn godine.