Novi programski paket ZPP za razdoblje  2021. do 2027. godine

Europska komisija je objavila 1.6.2018. prijedlog reformskog paketa  propisa za zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) za razdoblje  2021. do 2027. godine. Paket sadrži tri propisa: nove uredbe o nacionalnim strateškim planovima u poljoprivredi, nove horizontalne uredbe o financiranju iz EU fondova u poljoprivredi te uredbe kojom se modificiraju određene odredbe iz propisa o uređenju tržišta i postupcima zaštite proizvoda oznakama kvalitete.

Još više slobode zemljama članicama za definiranju prioriteta

U okviru reformskog paketa predlaže se  planiranje svih mjera poljoprivredne politike financiranih iz proračuna EU  u okviru jednog strateškog dokumenta. Te mjere uključuju izravna plaćanja, ruralni razvoj, programe potpore u pojedinim poljoprivrednim sektorima. Jedinstveni strateški dokument donosi  država članica, a odobrava Europska komisija.

Države članice imat će veću slobodu  u definiranju uvjeta za financiranje korisnika,  u skladu s potrebama svojih poljoprivrednih sektora, uz, naravno,  doprinos ostvarenju zajedničkih ciljeva Europske unije, posebno onih vezanih uz  zaštitu okoliša i  klimatske promjene.

Smanjenje proračuna za poljoprivredu?

Prijedlog reformskog paketa upućuje se državama članicama, koje će ga razmotriti u okviru Vijeća EU.  Jedno od osjetljivih pitanja zasigurno je iznos u proračunu EU koji će biti na raspolaganju za poljoprivredu, s obzirom na prijedlog Europske komisije da se on smanji, radi potreba financiranja drugih prioriteta.

Za veći broj država članica Europska komisija predložila je manje nacionalne alokacije nego u sadašnjem proračunskom razdoblju, pa tako i za Hrvatsku

Više: