Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2018. godini – prvo polugodište

ACI za djelatnost marina d.d. raspisao je  Javni natječaj za financiranje projekata udruga – neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2018. godini – prvo polugodište.

Pogledajte i druge aktualne natječaje za donacije za udruge

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt i zatražiti donacije za sljedeća prioritetna područja:

  • Djeca i Mladi
  • Umjetnost i kulturna baština
  • Zaštita okoliša
  • Znanost i sport
  • Humanitarno djelovanje

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 25. ožujka 2018. godine do 15:00 sati.