Objavljen Natječaj Ministarstvaza demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Natječaj Ministarstvaza demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv na dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu ESF natječaja „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“.

Pogledajte i druge aktualne natječaje za donacije za udruge

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, investicijskog prioriteta 9.iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; specifičnog cilja 9.iv.1. – ”Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije”.

Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovu operaciju, putem više različitih komponenti financirat će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ugroženih skupina.

Natječaj vrijedan 110.150.000,00 kn otvoren je do 18. travnja 2018. i to za neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave te ustanove u socijalnoj skrbi.

Više