Natječaj LAG 5 sukladan TO 6.3.1. Bespovratne potpore za male poljoprivrednike

Status:  Prijave se podnose od 30.03.2018.  do 02.05.2018. godine 

LAG 5 objavio je 15.3.2018.godine  Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, koji je sukladan tipu operacije  6.3.1.  iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Nakon natječaja LAG-a Moslavina za isti tip operacije, ovo je drugi natječaj sukladan tipu operacije  6.3.1. koji raspisuje LAG.

Svi LAG natječaji za operaciju 6.3.1. 

Tko se može prijaviti?

Na natječaj se mogu prijaviti poljoprivredna gospodarstava  upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura  koji imaju sjedište (ili nositelj projekta ima prebivalište) na području „LAG-a 5“.

Obuhvat LAG područja (JLS) uključuje: Općine: Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina, Trpanj, Dubrovačko primorje i Grad: Korčula.

Korisniku poljoprivredna djelatnost  mora biti glavna djelatnost.

Nositelju projekta za tip operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije „6.3.1.“ iz Programa ruralnog razvoja može se dodijeliti javna potpora samo jednom u razdoblju 2014.-2020, bilo po osnovi ovog Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljive aktivnosti su:
1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Iznos  javne potpore  po projektu iznosi 111.678,00  kuna (protuvrijednost od 15.000 eura), u intenzitetu za 100% prihvatljivog ulaganja.

Zatražite savjet i pripremite svoj projekt uz stručnu pomoć kvalitetno i na vrijeme.  

Isplata

Isplata bespovratne potpore se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

  1. Isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene  potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  2. Isplata druge/zadnje rate (konačna isplata) uslijediti će nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.
Raspoloživa sredstva

U okviru LAG natječaja ukupna financijska alokacija sredstava iznosi 781.746,00 kuna.

Rokovi

Rok za prijavu projekata: Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 30.03.2018. godine, a najkasnije do 02.05.2018. godine

Rok za provedbu projekta: Projekt se može provesti u roku od 3 godine od dana izdavanja Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Pitanja  do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte adresu: ured@lag5.hr.

Broj projekata po korisniku

Nositelju projekta za tip operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije „6.3.1.“ iz Programa ruralnog razvoja može se dodijeliti javna potpora samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa, bilo po osnovi ovog Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1.