Objavljen Natječaj Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Status: Obustavljen

Zbog velikog broja prijava obustavljeno zaprimanje novih projekata za Poziv Izgradnja i opremanje MSP

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva objavilo je 2. veljače 2018.godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP. 

Prijaviti se mogu mikro, mala i srednja poduzeća s registriranom djelatnošću iz  područja – C Prerađivačka industrija i l- J Informacije i komunikacije, za projekte koji se odnose na te djelatnosti, a uključuju ulaganje u izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta, savjetodavne usluge i druge prihvatljive troškove.

Cilj Poziva

Cilj Poziva Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP) je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: 

Prihvatljivi prijavitelji Poziva Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta  MSP su mikro, mala ili srednja poduzeća,  do trenutka prijave projekta  registrirani u sektorima u kojima će se  odvijati aktivnosti projekta i to (prema NKD 2007):

– C Prerađivačka industrija
– J Informacije i komunikacije

Prihvatljive aktivnosti:

– ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
– savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
– sudjelovanje na sajmovima
– usavršavanje
– priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
– uvođenje grijanja i hlađenja
– promidžba i vidljivost.

Više detalja: 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava  iznosi 200.000.000,00 HRK

Visina i intenzitet potpore

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:
1. Regionalne potpore:

– 35% srednji poduzetnici
– 45% mikro i mali poduzetnici
2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 50%
3. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 50%
4. Potpore za usavršavanje:

– 60% srednji poduzetnici (70% ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju)
– 70% mikro i mali poduzetnici
5. Potpore male vrijednosti: 50%

Više

Rokovi

Poziv Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta  MSP objavljen je 2. veljače 2018. godine. Prijave se zaprimaju od 3. travnja 2018. do  28. prosinca 2018. godine.

Zatražite više informacija i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.