Otvoreno E-savjetovanje Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Savjetovanje je otvoreno do 11. studenog 2017.g.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je javno savjetovanje  o nacrtu uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”   

Predmet Poziva

Povećanje ukupnih domaćih izdataka za istraživanje i razvoj na 1,4% BDP-a do 2020., što je utvrđeno kao cilj u Sporazumu o partnerstvu. Sporazum o partnerstvu prepoznaje prepreke za povećanje privatnih izdataka u istraživanje i razvoj, među kojima i ograničen interes za suradnju industrije i institucija za istraživanje i razvoj i nedovoljni institucionalni sustav potpore za poticanje inovacija.

Pozivu  se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Cilj Poziva

Usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Prihvatljivi prijavitelji

Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija  pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije

Prihvatljivi partneri

Mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće.

Prihvatljive projektne aktivnosti 

 •  Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s utjecajem na jedan ili više PTPP-a:
  a) Izrada prototipa
  b) Demonstracija tehničke izvedivosti
 • Zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta
 • Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja
 • Analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije (studije, plana) za razvoj proizvoda i izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
 • Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije
 • Upravljanje projektom
 • Aktivnosti vidljivosti projekta
 • Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela
 • Aktivnost umrežavanja i izobrazbe vezana za provedbu projekta
 • Revizija projekta

Ukupan raspoloživi iznos sredstava za bespovratne potpore: 180.894.788,00 kuna

Maksimalni iznos bespovratne potpore po projektu: 6.800.000,00 kuna

E-savjetovanje se provodi za zainteresiranu javnost te se mogu se uključiti svi davanjem primjedbi i prijedloga, putem elektroničke aplikacije  e-savjetovanja.

 

Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr/