Javni poziv  za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu

Status: Zatvoren

Ured za udruge Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za bespovratne potpore – sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu.

Na ovaj Poziv za bespovratne potpore mogu se prijaviti

 • Organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom
 • Organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva
 • Ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.

Prijave za bespovratne potpore podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

 • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
 • IPA – I. komponenta
 • Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C)
 • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • Erasmus+: Sport
 • Sedmi okvirni program (FP7)
 • Obzor 2020.
 • Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
 • Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
 • Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
 • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
 • Višekorisnička IPA
 • Kreativna Europa
 • Program o pravima, jednakosti i građanstvu
 • Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.
 • Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta

za projekte za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:

 • tijekom 2016. godine, ukoliko se aktivnosti
  – većim dijelom provode tijekom 2017. ili
  – provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2017. godini;
 • tijekom 2017. godine;

za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:

 • tijekom 2016. godine, ukoliko se aktivnosti
  – većim dijelom provode tijekom 2017. ili
  – provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2017. godini
 • tijekom 2017. godine.