Poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+ KA3: Zajedničke kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Status: Zatvoren

Otvoren do 31.01.2018.

Ciljevi poziva

Opći  ciljevi poziva su  povećanje zapošljivosti mladih i doprinos razvoju visoko stručne, kvalificirane i mobilne radne snage koja također koristi poduzećima te,  pružanje podrške zajedničkom razvoju stru­kovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi i općenito povećanje njihove kvalitete, relevantnosti i privlačnosti.

Posebni cilj poziva  je pružiti podršku za pripremu ili uspostavu zajedničkih kvalifikacija strukovnog obrazovanja  i ospo­sobljavanja, uključujući strukovno obrazovanje  i osposobljavanje na višoj razini ili poboljšanje postojećih kvalifikacija.

Transnacionalne kvalifikacije trebaju obuhvaćati jaku komponentu učenja na poslu i k omponentu mobilnosti i osvrnuti se na ishode učenja, osiguranje kvalitete i pravilno priznavanje uz upotrebu europskih alata i instrumenata.

U okolnostima visoke stope nezaposlenosti mladih te neusklađenosti i nedostatka vještina, kao i potrebe za vještinama više razine na sektorskoj razini, zajedničke kvalifikacije strukovnog obrazovanja i o sposobljavanja mogle bi biti dobro rješenje za te izazove te osigurati da strukovno obrazovanje i osposobljavanje bolje odgovore na potrebe tržišta rada. Povećanje zapošljivosti mladih i doprinos razvoju visoko stručne, kvalificirane i mobilne radne snage koja također koristi poduzećima te, s druge strane, pružanje podrške zajedničkom razvoju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi i općenito povećanje njihove kvalitete, relevantnosti i privlačnosti.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • Poduzeća (javno ili privatno) ili gospodarska, trgovačka i obrtnička komora ili sektorska/strukovna organizacija

Prihvatljivi partneri:

 • Relevantna tijela za kvalificiranje ili jednakovrijedne organizacije (na državnoj ili regionalnoj razini ili na razini sektora)
 • Javna lokalna, regionalna ili državna tijela
 • Socijalni partneri (organizacije poslodavaca i radnika)
 • Istraživački instituti
 • Europske krovne organizacije
 • Vijeća za sektorske vještine ili jednakovrijedna tijela
 • Javne službe za zapošljavanje
 • Organizacije mladih
 • Udruge roditelja
 • Druga relevantna tijela

Partnerstvo trebaju sačinjavati partneri iz barem dvije države koje sudjeluju u programu Erasmus+ (od kojih barem jedna mora biti država članica Europske unije), programske zemlje izvan EU-a
bivša jugoslavenska republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska.

Isto tako, partnerstvo treba uključivati barem tri partnera, uključujući sljedeće dvije organizacije: pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (na višoj sekundarnoj, postsekundarnoj netercijarnoj ili tercijar­noj razini);  poduzeće (javno ili privatno) ili gospodarska, trgovačka i obrtnička komora ili sektorska/strukovna organizacija.

Prihvatljive aktivnosti

 •  Osmišljavanje zajedničke kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • Uspostava nove održive strukture suradnje

Rokovi

Aktivnosti moraju započeti između 1. rujna 2018. i 1. studenog 2018.
Trajanje projekata  je maksimalno 24 mjeseca.

Ukupan iznos sredstava za bespovratne potpore:

45.000.000,00 kuna

Iznos bespovratne potpore

Najniži iznos bespovratne potpore je 1.500.000,00 kuna, a najviši  3.750.000,00 kuna.