Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) s ciljem zapošljavanja marginaliziranih skupina

Status: Otvoren Od 22.09.2017. Do 31.12.2019

Područje: Socijalna uključenost, Zapošljavanje
Prijavitelji: 

  • Organizacije civilnog društva
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice regionalne (područne) samouprave
    Vrijednost natječaja

Financijska omotnica: 99.918.750,00 kn

Fond:  Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Sažetak Poziva 

Opći cilj programa: Dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina.

Dodatne informacije i dokumentacija na poveznici