Program prekogranične suradnje Interreg Europe

Interreg Europe program je Europske prekogranične suradnje, kao jedne od tri sastavnice Europske teritorijalne suradnje.

Interreg Europe jedan je od instrumenata provedbe Kohezijske politike Europske unije, čiji je cilj ujednačen razvoj cijele Europske unije, kojem se doprinosi jačanjem  ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. U razdoblju od 2014. do 2020. godine.  Kohezijska je politika usredotočena na podršku ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020.

Hrvatska u razdoblju od 2014. do 2020. godine u  Programu sudjeluje kroz Programe prekogranične suradnje:

 • INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.
 • INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014.-2020.
 • INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020.
 • INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.
 • INTERREG IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.

Ciljevi Programa Interreg Europe

Interreg Europe  ima za cilj smanjiti postojeće nejednakosti između regija Europske unije u pogledu njihovog ekonomskog i društvenog razvoja i održivosti okoliša, pritom uzimajući u obzir njihove specifične prostorne značajke i mogućnosti.

Kroz svoju kohezijsku politiku Europska unija radi na smanjenju razlika u razinama razvoja, rasta i kvaliteti života u europskim regijama.

Ona promiče akcije osmišljene kako bi europski teritorij učinio inovativnijom, održivijom i inkluzivijom. Ovo je program politike Europske unije, nazvan Europa
2020 strategija. Iako velika većina sredstava određenih za smanjenje tih nejednakosti upravlja nacionalno, EU i zemlje članice vjeruju da se regionalni razvoj može poboljšati suradnjom preko granica.

Europski program Interreg, kojeg financira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), stoga je osmišljen kako bi podržao suradnju među relevantnim  političkim organizacijama s ciljem poboljšanja učinkovitosti politika i programa regionalnog razvoja. Omogućuje regionalnu i lokalnu suradnju javnih vlasti i drugih sudionika od regionalne važnosti diljem Europe, radi razmjene prakse i ideja o načinu djelovanja javnih politika te tako nastoji pronaći rješenja za poboljšanje svojih strategija za svoje građane.

Kako program funkcionira?

Program Interreg Europe ima proračun ERDF-a od 359 milijuna eura za razdoblje 2014.-2020.

Tematski fokus sastoji se od sljedeće četiri teme politike, svaka vezana uz regionalni razvoj:

 1. istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
 2. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća
 3. Ekonomija niske razine ugljika
 4. Okolišna i resursna učinkovitost

Program financira dvije vrste aktivnosti:

a) Projekti međuregionalne suradnje

Prtnerstva sastavljena od relevantne politike  organizacije iz različitih zemalja Europe zajedno rade 3 do 5 godina kako bi razmijenila svoja iskustva na određenom pitanju politike. Svaka regija uključena u projekt suradnje izrađuje akcijski plan, navodeći što će biti učinjeno u regiji kako bi se osiguralo da se naučene lekcije iz projekta suradnje pokreću. Projekti su također potrebni tomonitor napredak njihovih akcijskih planova, kako bi se utvrdio utjecaj suradnje.
Pozivi za projektne prijedloge pokrenuli su se tijekom cijelog programskog razdoblja.

b) Platforma za učenje o politici

Kontinuirano učenje gdje se svaka organizacija bavi  regionalnim razvojnim politikama u Europi mogu pronaći rješenja i zatražiti stručnu podršku kako bi poboljšali način na koji upravljaju i provode svoje javne politike u četiri navedene teme.

Tko može pristupiti financiranju?

Svaka od sljedećih organizacija sa sjedištem u 28 država članica EU, kao i Norveška i Švicarska imaju pravo na financiranje Interreg Europe:

 • Nacionalne, regionalne ili lokalne javne vlasti
 • Institucije kojima upravlja javno pravo (npr. Regionalne razvojne agencije, organizacije za potporu poslovanju, sveučilišta)
 • Privatna neprofitna tijela.

Tko su krajnji korisnici programa

Izravni korisnici programa su osoblje i organizacije diljem svih regije EU, te Norveške i Švicarske, koje su uključene u projektiranje i isporuku pravila u četiri gore navedene teme.

Kao rezultat toga, građani i skupine na koje su utjecale te politike (npr. Mala i srednja poduzeća) će imati koristi od poboljšanja upravljanja ili implementacije Interreg programa.
,