15.000 eura bespovratne potpore za 100% ulaganja u mala poljoprivredna gospodarstva

Do sada su provedena tri natječaja iz Podmjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Treći natječaj, za 2018.godinu, zatvoren je 13. prosinca 2018.godine te se 2019. godine očekuje raspisivanje novih natječaja od strane LAG-ova.

treći Natječaj za Tip operacije 6.3.1.  Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava 

Korisnici bespovratne potpore su mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura a potpora iznosi 15.000 eura te se može iskoristiti za razna ulaganja.

Natječaj za t.o. 6.3.1. Podmjere 6.3. Mjere 6 jedan je od najpopularnijih natječaja od svih mjera Programa ruralnog razvoja, kako zbog 100% potpore tako i zbog relativno širkog kruga korisnika koji mogu udovoljiti uvjetima.

Zatražite dodatne informacije i neobvezujuću ponudu, pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme i ne propustite priliku za bespovratna sredstva.

Tko se može prijaviti

Korisnici bespovratne potpore u mjeri 6.3. su: mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura.

Provjera ekonomske veličine uz pomoć FADN kalkulatora:   EVPG_kalk_2018_web

Iznos potpore:

U okviru Podmjere 6.3. Tip operacije 6.3.1. potpora iznosi 15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti, i to za 100% prihvatljivog ulaganja.

Bodovi i rangiranje

Maksimalan broj bodova je 100, a korisnik mora ostvariti minimalno 40 bodova da bi bio prihvatljivi prijavitelj na Podmjeru 6.3. Bodovi se dodjeljuju prema sljedećim kriterijima

  1. Kriterij  ekonomske veličine

EV 6.000 – 7.999 = 35 bodova
EV 4.000 – 5.999 = 30 bodova
EV 2.000 – 3.999 = 25 bodova

2. Kriterij indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se provodi projekt

Niže razvijena JLS = više bodova

Otočne i brdsko planinske JLS boduju se za jedan razred više od ostalih JLS iz iste skupine razvijenosti.

3. Horizontalni kriteriji – Utjecaj na okoliš

Aktivnosti iz poslovnog plana odnose se na ekološku proizvodnju = 45 bodova
Projekt uključuje kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade = 30 bodova
Projekt uključuje ulaganja u obnovljive izvore energije = 20 bodova

Za što se može ostvariti potpora?

Prihvatljiva ulaganja u mjeri 6.3. su:

  1. Kupnja domaćih životinja,  višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  2. Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda (proizvoda iz Priloga I. osim proizvoda ribarstva)
  3. Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (udio troška nije ograničen!)
  4. Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (moguća kupnja novih i polovnih strojeva, opreme i mehanizacije)
  5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda
  9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Zatražite dodatne informacije i neobvezujuću ponudu, pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme i ne propustite priliku za bespovratna sredstva.