WTTC (World Tourism & Travel Council) objavljuje natječaj za nagrade pod nazivom  Tourism for Tomorrow

Status:  Zatvoren

Otvoren od 14. rujna do 14. studenoga 2017.

Nagrade Tourism for Tomorrow (Turizam za budućnost)   WTTC-a  spadaju u red najvećih svjetskih  priznanja u održivom turizmu te prepoznaju najviše etički standarde u sektoru, a priznate su i cijenjene od vodećih u industriji, kao  i  međunarodnih medija.

Nagrade su usmjerene na prepoznavanje najbolje prakse u održivom turizmu  na globalnoj razini, temeljene na načelima ekološki prihvatljivih operacija; potpora za zaštitu kulturne i prirodne baštine; i izravne koristi društvenoj i ekonomskoj dobrobiti lokalnih ljudi na putovanjima širom svijeta.

  • Kandidati se mogu prijaviti u jednu od pet kategorija:
  • Nagrada Zajednice
  • Odredište
  • Nagrada za zaštitu okoliša
  • Nagrada za inovacije
  • Nagrada za ljude.

Na službenim stranicama WTTC-a     možete pronaći više informacija o natječaju.