Zaklada “Kultura nova” objavila Javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2017. godine

Status: Zatvoren

Otvoren do 6. rujna 2017.godine. 

Zaklada “Kultura nova” objavila je 8. lipnja 2017. godine  Javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnoga društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti u okviru Programa podrške 2017. godine,  u okviru Programa podrške 2017.  

Prihvatljivi prijavitelji:

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt s odredbama važećih propisa na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • svojim programima i projektima te svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu
 Financijska alokacija i visina potpore

Indikativni proračun za Javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2017. godine iznosi 8.250.000,00 kuna, a po programskim područjima raspoređen je na sljedeći način:

 • Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije 5.400.000,00 kn
 • Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata 150.000,00 kn
 • Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja 200.000,00 kn
 • Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj 1.000.000,00 kn
 • Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi 1.000.000,00 kn
 • Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike 250.000,00 kn
 • Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje 250.000,00 kn
Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u svakom programskom području.

Rokovi

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 6. rujna 2017. godine.

Više informacija o Javnim pozivima i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.