Jvni poziv “Zaželi” – Program zapošljavanja žena

Status: Privremeno obustavljen

otvoren od 30.06.2017. do 31.12.2020.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: Zapošljavanje

Prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti Poziva su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za  koje će žene skrbiti, nabava bicikala).

Visina i intenzitet potpore

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirati će se u potpunosti (100% troškova).

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 400.900.000,00 HRK

Sažetak:
Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Zahvaljujući ovome Pozivu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti  gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.
Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Pitanja i odgovori:
Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf.info@mrms.hr
Pitanja i odgovori će se objaviti na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i ESF stranici najkasnije 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja svakog pitanja.

Informativne radionice:
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. poziva Vas na Informativne radionice za Poziv “Zaželi – Program zapošljavanja žena” koje će se održati prema sljedećem rasporedu:

Metković, 10.srpnja 2017., Hotel Narona, Trg Kralja Tomislava 1, 14.30 – 16:30 sati
Imotski, 11.srpnja 2017., Pučko otvoreno učilište Imotski, Ante Starčevića 7, 09:30 – 11.00 sati
Split, 11.srpnja 2017., ExZenta – Dom za starije i nemoćne osobe, Ivana pl. Zajca 2, 14:00 – 16:00 sati
Sinj, 12. srpnja 2017., Gradska vijećnica grada Sinja, Dragašev prolaz 10, 21230, Sinj* 10:00 – 12:00 sati
Knin, 12. srpnja 2017., Hrvatska gospodarska komora, Zvonimirova 36, 14:00 – 16:00 sati
Šibenik, 13. srpnja 2017., Gradska vijećnica grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata I, 10:00 – 12:00 sati
Zadar, 13. srpnja 2017., IMPACT, Put Stanova bb, 14:00 – 16:00 sati
Gospić, 14. srpnja 2017., KIC Kulturno Informativni Centar Gospić, Budačka 12, 12:00 – 14:00 sati
Novska, 17. srpnja 2017., Pučko otvoreno učilište (Gradska galerija), Trg dr. Franje Tuđmana 2, 10,00 – 12,00 sati
Požega, 17. srpnja 2017., Hrvatska gospodarska komora, Vukovarska 6, 14,00 – 16,00 sati
Slavonski Brod, 18. srpnja 2017., Hrvatska gospodarska komora, Matije Mesića 9, 10,00 – 12,00 sati
Županja, 18. srpnja 2017., 14:00 – 16:00 – Mjesto održavanja radionice bit će definirano naknadno
Vukovar, 19. srpnja 2017., 10:00 – 12:00 – Mala vijećnica županije, Županijska 9
Vinkovci, 19. srpnja 2017., 14:00 – 16:00 – Gradska vijećnica, Bana Jelačića 1
Osijek, 20. srpnja 2017., 10:00 – 12:00 – Hrvatska gospodarska komora, Europske avenije 13
Beli Manastir, 20. srpnja 2017., 14:00 – 16:00 – Velika vijećnica grada, Imre Nagyja 2d
Virovitica, 21. srpnja 2017., 10:00 – 12:00 – Vijećnica grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1
Bjelovar, 21. srpnja 2017., 14:00 – 16:00 – Velika vijećnica, Trg Eugena Kvaternika 2

Radionice su namijenjene svim potencijalnim prijaviteljima, jedinicama lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije te njihovim partnerima na projektu, kao i svim zainteresiranim dionicima. Na informativnoj radionici detaljno će se predstaviti ciljevi, aktivnosti i uvjeti Poziva.

Svi zainteresirani sudionici trebaju svoj dolazak potvrditi  putem Google obrasca  https://goo.gl/forms/JMyLulgOqxjEQfW82

Izvor:  http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1425