Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2017. godini

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2017. godini, kroz tri mjere. Na temelju ovog Programa, HTZ će u 2017. godini raspisati Javne pozive za sljedeće mjere:

Dobro pripremljen projekt i ranija predaja zahtjeva povećavaju šansu za dobivanje sredstava. Zatražite dodatne informacije i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme uz našu stručnu pomoć.

Trošak konzultanta moguće je zaračunati u cijelosti  nakon ostvarivanja potpore. Zatražite ponudu i pripremite se na vrijeme.

 • PPS razdobljem smatra se razdoblje od 1.1. do 14.6. i od 16.9. do 31.12. godine
 • Turistički nerazvijenim područjem smatraju se: 

– područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba,
– sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.

U okviru mjere Projekti turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima potpore mogu ostvariti –

 • pravne osobe i obrtnici koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu
 • OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava
 • ustanove te 
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijave se podnose do 28. travnja 2017. godine, a moguće je ostvariti potpore u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna i to do 50% ukupnog ulaganja, za:

 • Mjera 1. – Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u PPS razdoblju
  • wellness i zdravlje (izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine od najmanje 30 m2 i unutarnjih bazena tlocrtne površine od najmanje 20 m2, wellness, oprema za fitness centre/teretane (sprave za vježbanje i dodatna oprema za vježbanje), oprema za studio za masažu, oprema za saune i oprema za wellness studio (masažni bazeni-whirpool, ležaljke, stolovi, lampe i sl.) te dodatna oprema za wellnes),
  • kulturni turizam (ulaganje u infrastrukturu i sadržaje kulturnih ustanova),
  • cikloturizam (ulaganje u infrastrukturu i opremu za odmorišta, bike servise, bike & bed smještaj),
  • pustolovni i sportski turizam (potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta),
  • poslovni turizam (ulaganje u infrastrukturu i nabava opreme za potrebe održavanja poslovnih skupova),
  • gastro i eno turizam (ulaganje u kušaonice vina i drugih pića i gastroproizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking).
 • Mjera 2. – Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda
  • razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude (izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta – hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion i drugo, npr. uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte ),
  • izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,
  • uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture (npr. izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje, stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr.).
  • uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte (npr. dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom).

U okviru mjere Potpore događanjima potpore mogu ostvariti: 

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • zadruge,
 • nacionalni sportski savezi,
 • javne ustanove,
 • ustanove u kulturi,
 • umjetničke organizacije,
 • jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 • turističke zajednice.

dodjieljuju se potpore u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna i to do 50% ukupnog ulaganja, za:

 • Program 1. Potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima            
  • Događanja u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima, i to:
   • kulturna/zabavna
   • sportska
   • eno-gastronomska,
   • povijesna, tradicijska i  ostala događanja
 • Program 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima 
  • Nacionalna i regionalna događanja, i to 
   • kulturna/zabavna
   • sportska eno-gastronomska
   • povijesna, tradicijska i ostala događanja.
 • Program 3. TOP događanja
  • Međunarodna TOP događanja za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 10.000 posjetitelja, i to
   • kulturna/zabavna,
   • sportska

U okviru mjere Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija potpore mogu ostvariti

 • pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija

i to za aktivnosti:

 • izrada storyline-a za tematske proizvode,
 • istraživanje tržišta za portfelj tematskih proizvoda,
 • izrada baze podataka za portfelj tematskih proizvoda,
 • osiguravanje resursa za provedbu,
 • izrada promotivne brošure ili dr. informativnih/promotivnih materijala s portfeljem tematskih proizvoda,
 • izrada Internet pod stranice za portfelj tematskih proizvoda,
 • izrada elektroničkog kataloga za portfelj tematskih proizvoda ( u XML obliku),
 • e-mailing za portfelj tematskih proizvoda,
 • izrada vizuala za offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda,
 • offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda (tisak, TV, vanjsko oglašavanje, Internet oglašavanje – portali, društvene mreže i dr.),
 • organiziranje studijskih putovanja za agente i komercijaliste turoperatora ili agencija i druge potencijalne prodajne suradnike za distribuciju portfelja tematske ponude,
 • sudjelovanje na tematskim B2B poslovnim radionicama za tematsku ponudu,
 • nastupi na specijaliziranim/tematskim turističkim sajmovima i/ili na tematskim dijelovima općih turističkih sajmova (specijalizirani/tematski sajam ili tematski dio općeg turističkog sajma mora korespondirati sa tematskom ponudom za koju je odobrena potpora)

Povezano: PDV na račune agencija iz EU