E-Impuls 2016 – Obavijest o produljenju trajanja postupka dodjele

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je danas, 9. siječnja 2017. godine priopćenje kako se zbog velikog broja prijavljenih projekata i potrebnih većih kapaciteta za obradu prijava, produljuje rok određen za okončanje postupka dodjele, s početno procijenjenih 120 kalendarskih dana na 180 dana (od dana zatvaranja poziva, tj. od 30. rujna 2016. godine).

Na službenoj web stranici strukturnifondovi.eu objavljeno je: “Zbog izuzetno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga po objavljenom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „E-impuls“, referentnog broja KK.03.2.1.06 (u nastavku teksta: Poziv), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo odobrilo je Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Provedbenom tijelu nadležnom za Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost, produljenje trajanja postupka dodjele za Poziv na rok od 180 dana. “

Podsjećamo da je, prema indikativnom rasporedu rok za postupak dodjele procijenjen na 120 kalendarskih dana računajući od dana zatvaranja poziva, odnosno od 30. rujna 2016. godine.

Obavijest se nastavlja na priopćenje od 30. prosinca 2016. godine:

„Budući da je izuzetno velik broj projektnih prijava zaprimljenih na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „E-impuls“, referentnog broja KK.03.2.1.06 (u nastavku teksta: Poziv), pa time i velika opterećenost kapaciteta Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta koje je Pozivom određeno kao tijelo koje će provoditi faze dodjele bespovratnih sredstava (u nastavku teksta: postupak dodjele) obavještavamo prijavitelje da će, u svrhu pravovremene obrade projektnih prijedloga, nositelj provedbe pojedinih faza postupka dodjele biti, osim Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.”