Obavijest APPRRR proizvođačima maslina i duhana

Proizvođači i isporučitelji  ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja  koji su u 2016. godini podnijeli zahtjev za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima, a do 31. siječnja 2017. trebaju dostaviti regionalnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sljedeću dodatnu dokumentaciju:

  • prijavu prodanih količina ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja (List E),
  • račun ili otkupni blok iz kojeg je razvidna količina prodanog i isporučenog ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja u godini za koju podnosi jedinstveni zahtjev,
  • potvrdu, izdanu od strane objekta koji obavlja preradu masline, o razvrstavanju u ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje.

Pravne osobe upisane u Upisnik obrađivača duhana dodatno, do istog datuma moraju centralnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostaviti:

  • podatke o isporučenim količinama duhana na obradu klasa 1. do 4. za svakog korisnika, prema tipu i klasama duhana (na listu F, u elektroničkoj formi, Microsoft Excel format),
  • dokument (zbirnu skladišnu primku) o otkupljenim i preuzetim količinama duhana od poljoprivrednih gospodarstava u godini za koju podnosi jedinstveni zahtjev.