UNIQA osiguranje potiče društveno korisne projekte  

UNIQA osiguranje pokrenulo internetsku stranicu za društveno odgovorno poslovanje – Radost života – radostzivota.uniqa.hr, na kojoj registrirane nevladine udruge i sportski klubovi, kulturne, medijske i obrazovne ustanove, te savezi i društva mogu prijaviti svoje projekte.

Radost života rezultat je želje da se između brojnih zamolbi za donacije i sponzorstva koje UNIQA osiguranju svakodnevno pristižu elektronskom i običnom poštom, odaberu najkvalitetniji i dodijele im se potrebna sredstva.

  • Tko se može prijaviti? 

Projekti se mogu prijaviti u tri kategorije:
1. humanitarno djelovanje,
2. kultura, znanost, obrazovanje i sport te
3. zaštita okoliša i održivost.

  • Broj projekata koji će dobiti potporu nije ograničen jer ovisi o kvaliteti i ostalim uvjetima koje projekti trebaju zadovoljiti.
  • Iznos i intenzitet potpore: Budući da nije riječ o natječaju, iznos potpora koje će se dodjeljivati odabranim projektima nije unaprijed zadan. Svaki prijavitelj može, sukladno potrebama, zatražiti potpuno ili djelomično financiranje projekta.
  • Način prijave: Predlagatelji projekta prijavljuju projekt na internetsku stranicu Radost života.
  • Dokumentacija: Opis projekta uključujući definirane ciljeve, svrhu, ciljne skupine, korisnike i očekivane rezultate projekta, dokumentacija o prijavitelju, fotografije…..
  • Kriteriji odabira: Projekti će se odabirati na temelju njihove kvalitete, provedivosti i korisnosti za ciljnu skupinu.  
  • Evaluacija projekta vrši se na temelju dostavljene dokumentacije, a ponajviše opisa projekta, kojemu je stoga potrebno posvetiti punu pažnju
  • Rokovi: Projekti prijavljeni do kraja siječnja 2017. Bit će odabrani do kraja ožujka 2017. Projekti  prijavljeni do 1. rujna 2017. bit će odabrani do kraja rujna 2017. Prijavitelji projekta bit će obaviješteni u roku od deset dana od datuma završetka odabira.

Prijavom na internetsku stranicu svaki predlagatelj treba ispuniti obrazac koji uključuje opis projekta, cilj, korisnike i očekivane rezultate od projekta, što će nam značajno olakšati vrednovanje projekata prema kriterijima koje smo odredili, a koji su također navedeni na stranici. Kako će svi prijavljeni projekti biti vidljivi na stranici, poželjno je poslati i fotografije ako ih posjedujete te druge dokumente koji će dodatno potkrijepiti vrijednost projekta.

Prilikom odabira projekata ili inicijativa posebno će se cijeniti inovativnost i originalnost. Projekti trebaju biti kvalitetno opisani i predstavljeni te realno provedivi, a prioritet u odabiru imat će projekti koji mogu poboljšati uvjete života djece i mladih.

Uvjeti i način prijave te postupak odabira detaljno su opisani na stranici radostzivota.uniqa.hr.