Hrvatske autoceste za humanitarne projekte

Hrvatske autoceste d.o.o. raspisale su Javni natječaj za   dodjelu sredstava za cestarinu koja se ostvaruje kao dodjela prava korištenja autoceste i objekata pod naplatom cestarine, pod upravljanjem Hrvatskih autocesta, bez plaćanja naknade (financijska potpora). Sredstva su namijenjena za financiranje humanitarnih projekata koji se provode u svrhu zaštite i promicanja zdravlja djece, pružanja pomoći oboljeloj djeci te pružanja pomoći djeci s invaliditetom i posebnim potrebama.

Hrvatske autoceste d.o.o. dodjeljuju pravo korištenja autoceste i objekata pod naplatom cestarine u vrijednosti od 120.000,00 kn. Javni natječaj je otvoren do 12. prosinca 2016. do 15:00 sati.

Prijavu na Javni natječaj treba dostaviti na adresu:
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
ŠIROLINA 4
10 000 ZAGREB

S naznakom za javni natječaj za dodjelu donacija NE OTVARAJ..
Na omotnici (koverti) mora biti napisana adresa prijavitelja.
Krajnji rok za dostavu prijava je 12.12.2016. godine do 15,00 sati u pisarnicu Hrvatskih autocesta d.o.o. bez obzira na način dostave.

Napomena: Ispravlja se Poziv za javni natječaj na način da je krajnji rok za dostavu prijava 12. prosinca 2016. godine do 15.00 sati u pisarnicu Hrvatskih autocesta d.o.o. bez obzira na način dostave.