Potpore Dubrovačko-neretvanske županije za sektor stočarstva

Županija Dubrovačko-neretvanska objavila je dana 19. rujna Javni poziv za odjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini. 

Predmet Javnog poziva – za što se može ostvariti i koliko iznosi potpora

Predmet ovog Javnog poziva je Mjera 6. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva.

Potpora Dubrovačko-neretvanske županije se može ostvariti za:

a) Nabava–kupnja grla/kljuna stoke, (pčelinjih zajednica) u cilju povećanja uzgojnog stada/jata:

potpora do 30 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje

b) Kontrola i suzbijanje bolesti u sektoru stočarstva, izvornih (zaštićenih), autohtonih pasmina

potpora u vrijednosti  od 25% ukupnih dokumentiranih troškova a najviše 2.000,00 kuna po korisniku godišnje

c) Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji:

(Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka kao što su potresi, odroni, klizanje tla, požari otvorenog prostora, iznenadne pojave bolesti životinja koje poprime razmjere epidemije)

potpora do 25% troška procijenjene štete u uzgoju i proizvodnji, a najviše  5.000,00 kuna po korisniku godišnje

d) Sufinanciranje troškova uzgojno selekcijskog rada za izvorne i zaštićene pasmine

potpora do 30 % ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje

243KOEH
potpore za poljoprivredu Dubrovačko-neretvanske županije

Tko se može prijaviti za potporu?

Korisnici potpore Dubrovačko-neretvanske županije mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište i poljoprivredne površine na području Dubrovačko-neretvanske županije. Pritom korisnici mogu biti registrirani kao OPG-ovi, trgovačka društva (d.o.o.), obrti, udruge ili zadruge, registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Rokovi

Zahtjevi  se dostavljaju tijekom cijele godine, a najkasnije do 01. prosinca 2016 godine. Rješavaju se po vremenu zaprimanja, do iskorištenja utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu (što znači da u slučaju velikog broja prijava i iskorištenja svih sredstava prednost imaju prijave stigle ranijeg datuma). Krajnji rok za rješavanje zahtjeva za potporu iz Javnog poziva Dubrovačko-neretvanske županije je 15. prosinca 2016 godine.

Dokumentacija

Prijavnu dokumentaciju kao i popis potrebne dokumentacije za prilaganje možete pronaći na službenim web stranicama Dubrovačko-neretvanske županije; Natječaji i potpore.