Objavljen natječaj za operaciju 7.2.1. – do 1.000.000 eura potpore javnim isporučiteljma vodoopskrbe i odvodnje

Status: Zatvoren (Prijave od 5. rujna 2016. do 5. listopada 2016. godine)

Agencija za plaćanja objavila je 25. kolovoza 2016. godine najavljeni Natječaj za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«.

U okviru predmetnog natječaja prihvatljivi prijavitelji – javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje mogu ostvariti čal 100% bespovratne potpore za svoje projekte građenja i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda, i to za troškove iz grupa:

  • Građenje (gradnja i rekonstrukcija)
  • Oprema
  • Opći troškovi (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti=

Najniži iznos potpore koji korisnici mogu ostvariti je 30.000 eura a najviši 1.000.000 eura (Najviši iznos vrijednosti projekta iznosi 1.250.000 eura) .

Prijave će se moći početi predavati u sustavu AGRONET od 5. rujna i zaprimat će se do 5. listopada 2016. godine

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda.”

Pogledajte i ostale:

najavljene natječaje iz Programa ruralnog razvoja i

otvorene natječaje iz Programa ruralnog razvoja

Zatražite više informacija