Objavljen Jedinstveni okvirni kontni plan za 2017. godinu

U Narodnim novinama 75/2016 objavljena je Odluka o objavljivanju jedinstvenog okvirnog kontnog plana.  Poduzetnici su na temelju ove Odluke dužni prilikom evidentiranja poslovnih događaja u svoje poslovne knjige koristiti propisani Jedinstveni okvirni kontni plan. Izuzeti su, naravno, poduzetnici   čije poslovanje je uređeno posebnim propisima, a kojima kontni plan propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor poslovanja tih poduzetnika.

Na poveznici pogledajte

Jedinstveni kontni plan za poduzetnike 2017